Genel

İletişimde Empati ve Sempati Kavramları


Empati ve sempati kavramları sağlıklı iletişimin iki temel taşı olmakla birlikte hâlâ doğru bir şekilde algılanamamış ve oldukça karıştırılan terimlerdir. Empati genel hatlarıyla kendini karşısındaki insanın yerine koyup dünyayı onun gözlerinden görebilme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Bunu bir Kızılderili deyimi ile somutlaştıracak olursak, “Karşımızdakinin ayakkabıları içinde yürümek” şeklinde de ifade edebiliriz. Empati becerisine sahip kişi, sürekli kendinden örnekler vermenin karşı tarafa pozitif bir etkisinin olmayacağının farkındadır çünkü her birey birbirinden farklı ortamlarda, farklı koşullar altında yetişmiş ve gelişmiştir. Dolayısıyla empati yapabilme becerisinde olan kişi genellikle az konuşan, çok soru soran ve özellikle iyi dinleyen bir davranış sergiler. Öte yandan sempati ise, çoğunlukla tanıdığımız kişilere karşı korumacı olma ve o kişinin daha iyi, daha mutlu olmasını isteme durumudur. Sempati de hiçbir şekilde karşıdaki insanın bakış açısını, perspektifini anlama çabası yoktur. Aksine karşı taraf ne anlatırsa anlatsın kişi hemen kendi duygu ve tecrübelerine bir bağlantı yapar, olayları bu akışta değerlendirir ve yargılayıcı tavrı bir kenara bırakamaz.

Empati, bir duyguyu diğer kişi “ile” birlikte yaşamak olarak nitelendirilebilirken, sempati bir duyguyu diğer kişi “için” yaşamaktır. Birinde diğer kişinin duygusu yalnızca tahmin edilebilirken, diğerinde o duygu ve düşünceler aynen hissedilir. Empati zaman zaman istemeden de olsa sempatiye dönüşebilir. Örneğin, diğer kişi bir zorlukla, bir kötülükle karşı karşıyaysa ve onu koruma isteği uyanırsa, empatiden uzaklaşıp sempatik bir yaklaşıma geçilebilir. Ancak literatürde, profesyonel ve özel hayatta empatiyi kullanmanın, hem kişinin kendisi hem de karşısındaki insan için daha işlevsel olduğu ortadadır. Bu nedenle kişi bu bilinci elde etmeli ve hayatına dahil etmek için ekstra bir çaba sarf etmelidir.

Genel
Bu Hafta #NeYapsak?
Genel
Süper Lig’de Son Gelişmeler
Genel
Bu Hafta #NeYapsak?
Henüz bir yorum yok.