Kültür/Sanat

Pop Art: Popüler Sanatın Ayak İzleri


“Pop Art” kavramı ilk olarak 1958’de İngiliz eleştirmen Lawrence Alloway tarafından “Sanatlar ve Kitle İletişimi” adlı makalede popüler kültür ögeleri için kullanılmıştır. Daha sonra ise, Alloway, güzel sanatlar alanında popüler kültür unsurlarını kullanan sanatçıları da bu başlık altında değerlendirerek kavramın kapsamını genişletmiştir.

 

Pop Art, dilimizdeki tam adıyla Popüler Sanat; 1950’lerde ortaya çıkmış ve 1960’lı yıllarda popüler kültürün merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de eş zamanlı olarak gelişmiş, soyut dışavurumculuğu eleştiren genç sanatçılar tarafından bir akım haline getirilmiştir. Pop Art, geçmişin yüksek sanatını ve o günün çağdaş sanatlarının iddialarını reddetmektedir. 1956’da Londra’daki “İşte Yarın” sergisinde yer alan İngiliz sanatçı Richard Hamilton’ın kolaj tekniği ile gerçekleştirdiği “Bugünün Evlerini Bu Denli Farklı Bu Denli Cazip Kılan Nedir?” adlı yapıtı, Pop Art’ın ilk örneklerinden biridir. Sanatçı Pop Art akımını; “popüler, geçici, harcanabilir, seri üretimli” sözcükleriyle açıklamıştır.

pop art

Andy Warhol, akımın en önemli sanatçısı olarak bilinmektedir. Popüler kültür ögelerinin, kişilerinin ve modern yaşamda kullanılan hızlı tüketim ürünlerinin görüntülerini kullanarak gündelik yaşamın birer parçası olan nesneleri, sanat nesnesine dönüştürmüştür. Tuval üzerine serigrafi tekniğini kullanması da seri üretim ürünlerinin görüntülerini kullandığı çalışmalarının çoğaltılabilir ve hızlı uygulanabilir olması açısından akımın felsefesi ile tam olarak uyuşmaktadır. Tıpkı Hamilton’ın kolaj tekniği gibi. En önemli yapıtlarından olan 1962 tarihli “Campbell’s” çorba konservelerini kullandığı yapıtıyla Warhol, hem kendi ismini hem de Pop Art’ı Amerika’da hızlıca duyurmayı başarmıştır. En bilinen eseri ise; yirminci yüzyılın Mona Lisa’sı olarak nitelendirilen, popüler kültürün ikonik figürü Marilyn Monroe’nun portresidir.

pop art

Gelenekleri reddederek, aynı zamanda onları kullanıp yeni bir gelenek yaratan Pop Art akımı; farklı, dikkat çekici ve eğlenceli bulunmuştur. Coşkulu ve güçlü bir renk paletine sahip oluşu ile geniş kitlelerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bazen bir çizgi roman karesi, bazen bir reklam kampanyası vb. gibi sanatçıların öznel yorumlarıyla farklı şekillerde ortaya çıkan Pop Art yapıtlar, bazı sanat tarihçileri ve sanat eleştirmenlerince tepki çektiği de olmuştur. Ancak Pop Art’ın en geniş kitleye ulaşabilen ve en ilgi çeken sanat akımı olduğunu da unutmamak gerekir.

İlginizi Çekebilir: Ağustos Ayı Etkinlik Takvimi #Ajanda

Kültür/Sanat
Moda ve Edebiyat: Zıt Kutupların Dünyası
Kültür/Sanat
Zaman Bir İllüzyon Mudur?
Kültür/Sanat
İstanbul’un Gözde Konser Mekânları
Henüz bir yorum yok.