Genel

Ekolojik Krizin Tarihi 


Sevgili KalemlİK Okurları, bu yazımızda ekolojik krizin tarihine değineceğiz. Öncelikle ekoloji kavramının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Doğa bilimi olarak da adlandırılan ekoloji, aslında bütün canlıların hem kendi aralarında hem bulundukları çevreyle olan ilişkisini inceler. Yani ekoloji bir bilim dalıdır. Biyocoğrafya, etoloji, fizyoloji, genetik, pedoloji, jeoloji, doğa tarihi, evrimsel biyoloji gibi dallarla da yakın temas halinde olan ekoloji kavramı, 1869 yılında ilk defa Ernst Haekel tarafından kullanılmıştır. Eko ve loji kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bu kelime şu anda bir bilim dalı olarak varlığını sürdürmektedir. Yıllardır varlığını sürdüren ekoloji kavramı son yıllarda tehdit altına girmiş bulunmakta ayrıca son zamanlarda dillerden de düşmeyen bir ekolojik kriz konusu ağızdan ağıza dolaşmakta. Peki ne oldu da yıllar boyu süren bu durum şu anda bir krize ya da bir tehdide dönüştü? Hadi gelin bu krizin detaylarına inmeye çalışalım.

 

Hiyerarşi ve kapitalizm kökenli olan bu krizin merkezinde aslında insanoğlu yatıyor. İnsanoğlunun hakimiyet kurma isteğinin geçerli olduğu bu alan tabi ki doğadır. Rönesans ve reform sonrası genel bilgisi hızla artan insan, üzerine aşırı derecede düştüğü bilim ve teknolojinin etkisi ile toplumsal hiyerarşinin ivmelenmesine sebebiyet vermiştir. Bu da akabinde ekonomik baskınlıkları ortaya çıkarmıştır. Buna paralel olarak ticari kapitalizmin ve sömürgecilik sisteminin çok hızlı bir şekilde artarak merkezileşmesi aslında birçok krize de zemin hazırlamıştı. Artan üretim ve bunun çok daha üstünde olan tüketim doğayı tahrip ediyor, ekolojik dengenin sarsılmasına neden oluyordu. Bir çok canlının hayatı tehlikeye giriyor, biyoçeşitliliğin de azalması durumları oluşuyordu. Bu durumlar anında bizleri etkilemese de bir birikim sonucu çok ağır bedelleri olabilen durumlara dönüşüyor çünkü insanoğlu doğaya ne kadar hakim olmak isterse doğa bunun karşılığında bizleri kat ve kat üstünde ceza yüklüyor. Bu birikimlerin patlak verebilecek seviyeye getirmeden önce biz insanoğlunun bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Ekolojinin sadece teorik bir şey değil devinim halinde, dinamik bir biyolojik kavram olduğunu unutmamamız gerekiyor.

İlginizi çekebilir: Gerçek Hayata Dönüş: Dijital Minimalizm

Genel
Popüler Kültür Neden Eleştiriliyor?
Genel
Hindenburg: Havacılığın Titanik’i
Genel
Küresel Isınmanın Etkileri ve Çıkış Yolları
Henüz bir yorum yok.