Bilim / Teknoloji

Zekâ Çeşitleri: Bir Balığın Ağaca Tırmanışı


“Çocuğum çok mu ileri zekâlı yoksa tam tersi mi?”, “Acaba ben ne kadar zekiyim? Bir zekâ testi mi yaptırsak acaba?” gibi soruları pek çok kez düşünmüşüzdür. Durum o kadar basit değil aslında. İleri zekâlı ya da geri zekâlı gibi kavramlar pek doğru değil. Çünkü zekâ tek bir olgudan ibaret değil. Zekânın pek çok türü vardır ve hepsi birbirinden bağımsız çalışır. Kimisinin sosyal zekâsı daha yüksekken kimisinin müziksel zekâsı kimisinin ise mantıksal zekâsı daha yüksek olabilir. Birazdan sizinle zekâ çeşitleri hakkında konuşacağız.

Zekâyı insanın düşünme, mantık yürütme, fiziksel ve soyut dünyayı anlayarak ilişki kurabilmesi ve değişen çevre koşullarına karşı ayak uydurabilme yeteneği olarak tanımlayabiliriz. Herkesin farklı yetenekleri, zekâsını kullanabildikleri farklı alanlar vardır. Zekâ çeşitleri 8 başlığa ayrılmaktadır.

Mantıksal-Matematiksel Zekâ

Bu alan mantık, soyut kavramlar, sayılar, sorgulama ve eleştirel düşünmeyle ilgilidir. Mantıksal-Matematiksel zekâ kişinin sorgulamalar yapmasını soru sorması ile mantıklı ve güvenilir çözümler bulmasını sağlar. Çeşitli problemler, bulmacalar çözülerek geliştirilebilir.

zekâ çeşitleri

Sözel-Dilsel Zekâ

Bu alan kişinin kelimeleri anlaması anlatması ve hatırlaması ile ilgilidir. Sözsel-Dilsel zekâsı gelişmiş kişiler okuma, yazma, dinleme gibi işlerde başarılılardır. Dil öğrenmekten zevk alıp, öğrenirken zorluk yaşamazlar. Öğrendiklerini başka kişilere aktarma ve tartışma eğilimindelerdir.

Uzamsal-Mekânsal Zekâ

Resimsel, şekilsel fikir yürütebilmek ve görsel dünyayı algılayabilmek ile ilgilidir. Uzamsal-Mekânsal zekâsı gelişmiş kişiler origami, maket gibi üç boyutlu cisimler ile uğraşmaktan zevk alırlar: Grafikerlik, tasarımcılık, mimarlık gibi mesleklerde başarılı olabilirler.

Kinestetik Zekâ

Vücudun ve akılın uyum içerisinde çalışarak ortaya bir iş ortaya çıkarması ile ilgilidir. Kinestetik zekâsı gelişmiş kişiler, fiziksel işlerde ve sporda başarılı olabilirler.

Sosyal Zekâ

Kişinin başka kişileri yönlendirebilmesi, iletişim kurabilmesi ve ortak işler yapabilmesi ile ilgilidir. Zekânın en önemli türlerinden olan sosyal zekâsı yüksek olanlar espri konusunda başarılı olma farklı ortamlarda ve durumlara kolayca ayak uydurabilme eğilimindeler.

Kişisel-İçsel Zekâ

Kişinin kendisi hakkında fikir yürütmesi, duygu ve düşüncelerini anlamlandırması ile ilgilidir. İçsel zekâsı gelişmiş kişiler yalnız kalmaktan, bireysel çalışma ve bireysel düşünmekten keyif alabilirler.

zekâ çeşitleri

Doğasal Zekâ

Doğayı anlamak ve yorumlamak ile ilgilidir. Doğasal zekâsı gelişmiş kişiler fen bilimlerinde başarılı olabilir: belgeseller, canlılar, doğa gibi konularla uğraşmaktan keyif alabilirler.

Müziksel Zekâ

Adından da anlaşılacağı üzere sesler, işitme ve müzik ile ilgilidir. Müziksel zekâsı gelişmiş kişiler; enstrüman kullanmada, duydukları sesleri sınıflandırmada ve yeni müzikler bestelemede başarılı olabilirler.

Varoluşsal Zekâ

Diğer zekâ türlerinin yetersiz kaldığı alanlarda yorum yapmak ve fikir yürütebilmekle ilgilidir. Varoluşsal zekâsı gelişmiş kişiler en uç, çözülemeyecek ya da anlaşılamayacak konular üzerine düşünebilirler.

Einstein’ın da bu konuyla ilgili çok ünlü bir sözü vardır. “Aslında herkes zekidir. Ama siz bir balığı, ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız tüm ömrünü aptal olduğuna inanarak geçirecektir.”

İlginizi Çekebilir: Lucid Dreaming: Rüyada Olduğunu Fark Etmek

Bilim / Teknoloji
Gerçeklik Algısı Değişiyor: Ayna Dünyalar
Bilim / Teknoloji
Holotropik Nefes Çalışması Nedir?
Bilim / Teknoloji
Yapay Zeka ve Bilinç
Henüz bir yorum yok.